Продукти и услуги
Могат да бъдат сканирани както обекти с груба повърхност и висока грапавост, така и обекти с висока гладкост и отражателни повърхнини, без от това да се влияят точността на снеманите размери и формата на сканираните повърхнини. Размери на обектите - почти без ограничение.

Цени за сканиране на 3D обекти:
Цената се формира на база време за сканиране и време за компютърна обработка на изображението.

3-D принтиране - цената се формира на база разход на материала.